Lov i ribolov u Sokobanji

Lov

Najstariji sokobanjski lovci tvrde da su lovišta na ovim prostorima bila prepuna divljači, da je bilo čak i medveda. Danas medveda nema, ali zato, zečeva, fazana, jarebica, prepelica, vukova, srna, divljih mačaka, šakala, šumskih šljuka i divljih svinja ima na pretek. Lov u Sokobanji je organizovan na visokom nivou, a sve u skladu sa zakonskim propisima. Tačno se zna koja se lovina lovi, kog dana i koliko primeraka je dozvoljeno ostreliti. Sokobanja je vrlo lepo iskoristila taj potencijal i razvila ovaj sport u granu turizma. Sokobanjskim lovištima upravljaju Lovačko udruženje „Soko“ i Javno preduzeće „Srbija šume“. Lovni turizam se odvija na 2 načina. Prvi je organizovanje raznih takmičenja, a drugi je takozvana „komercijalna lovišta“. Ona omogućavaju ulov bilo koje divljači u bilo koje doba godine, naravno uz novčanu nadoknadu. Ova mogućnost, u skladu sa propisanim zakonima i prema lovačkom kalendaru za divljač u režimu zaštite je strogo kontrolisana i unapred isplanirana da ne bi došlo do prekomernog izlova.
Ribolov
Osnovu ribolovnog turizma čini Bovansko jezero sa bogatim i raznovrsnim fondom ribe. Ovaj vid turizma je tek u začetku, ali sa velikim potencijalom. Osim jezera, tu je i reka Moravica u kojoj se mogu naći sledeće vrste riba: skobalj, pločajac, krkuša, klen, a u gornjem delu toka ima i pastrmke.
Kada je reč o ribolovu u Bovanskom jezeru ona predstavlja pravi raj za pecaroše. U Bovanskom jezeru se mogu naći sledeće vrste riba: klen, linjak, grgeč, amur, smuđ, šaran, som, tolstolobik, beovica, bodorka, deverika, srebrni karaš. Kada su kapitalni primerci u pitanju dosadašnji rekordi su: smuđ 10 kg, šaran 15 kg, amur 20 kg, som 60 kg. O uslovima pecanja, dozvolama, sportskim takmičenjima možete se informisati u udruženju sportskih ribolovaca „Moravica“.

Lovni i ribolovni turizam

Kao jedan od najisplativijih vidova selektivnog turizma ističe se i lovni turizam. Čvrstu osnovu on ima u stanišnim uslovima koji omogućavaju postojanje velikog broja životinjskih vrsta, pogodnih za lov. Da bi se dosegao još viši nivo u pružanju usluga, pored širokog raspoloživog fonda, ima mesta radu na unapređivanju ponude. Rad na ovom segmentu bi se ogledao u preduzimanju niza organizacionih i tehničkih mera kojima bi se postigla znatno veća profitabilnost ovog vida turizma. U tu svrhu potrebno je okrenuti se aktivnostima koje bi bile usmerene ka poboljšanju vrsta kao i broja lovne divljači, stalnom podmlađivanju nekih vrsta u cilju održanja razvojne osnove, zimskoj prehrani kao i zaštiti i unapređivanju stanišno-čuvarske službe.

Nekada je teritorija Sokobanje brojala znatno manje stanovnika, tako da su i područja koja su kao divlja i nenaseljena bila mnogo dostupnija egzistenciji raznih životinjskih vrsta zbog čega je i broj divljači bio znatno veći. Vremešni meštani i lovci iz ovih krajeva potvrđuju ovo i još dodaju da je bilo lako naići i na medvede.

Ipak, kroz istoriju, postojale su okolnosti koje su onemogućavale neke aktivnosti jer su i trenutne životne okolnosti mnogo uticale na način života pojedinca. Ako posmatramo razvoj lova u ovim krajevima, jasno se zaključuje da do kraja XIX veka meštanima lov nije bio dozvoljen zbog nnemogućnosti da se domognu oružja za vreme vladavine Turaka. U periodu pre uspostavljanja turske vlasti takođe je bilo teško baviti se ovom disciplinom zbog siromaštva i ratnih sukoba, dok je u srednjevekovnoj Srbiji to bila povlastica dostupna samo vlasteli. Kada je napokon nakon oslobođenja od Turaka, lokalno stanovništvo počelo da se bavi lovom, na metis u najviše bili zečevi kao najbrojnija vrsta kao i vukovi, kojih je tad abilo u velikom broju i koji su u ogromnim čoporima pričinjavali velike štete seljacima. Ta šteta se često ogledala i u potpunom uništenju čitavih stada ovaca ili svinjatako da je na kraju i država bila prinuđena da preduzme mere kojima bi izašla u pomoć seljacima. Organizovano je masovno trovanje vukova, koje je dalo odlične rezultate, gotovo ih uništivši, tako da su meštani mogli da odahnu narednih nekoliko decenija. Ipak, vreme je učinilo svoje i njihov broj se konstantno povećavao tako da ih u ovom kraju i sada ima i to je i razlog što je disciplina lova na vukove i dalje često upražnjavana.

U današnje vreme, u skladu sa zakonskim propisima, lov je postao jedna dobro organizovana disciplina koja je vremenom dobila i svoju marketinšku stranu. Ona se ogledas u takozvanom – lovnom turizmu, kao posebnoj grani turizma koja poslednjih godina privlači sve veći broj turista. Sokobanja je iskoristila prirodne potencijale oblasti i razvila ovu sportsku discipline na visokom nivou. Stoga danas, svi oni koji uživaju u lovu, imaju mogućnosti da krenu u lov na: zečeve, vukove, srne, šakale, divlje svinje, divlje mačke kao i na pernatu divljač tipa: fazana, jarebica, prepelica, šumske šljuke i drugih. Što se lova tiče ovde ima za nekoga sve a za svakoga po nešto od divljači koja im je najprimamljivija za lov, od sitne do krupne divljači a od skoro i jelenska divljač je dostupna. Lovni turizam se odvija kroz raznovrsne organizacije i takmičenja koja organoizuju Lovačko udruženje „Soko“ i Javno preduzeće „Srbija šume“ koji upravljaju lovištima u Sokobanji. Postoje i dodatne mogućnosti koje se ogledaju u postojanju posebnih komercijalnih lovišta, u kojima je moguće loviti u bilo kom periodu u godini, bilo koju od divljači u ponudi, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu. Kako oduvek postoje stroga pravila i principi kada i koja vrsta divljači se sme loviti, u svrhu održanja ravnoteže u fondu divljači koje naseljavaju lovišta, ovim je učinjen izuzetak, pre svega da bi se ppoboljšala turistička ponuda Sokobanje i da bi se izašlo u susret turistima. Stoga se organizovanje komercijalnih lovišta smatra „turističkim dodatkom“ koji bi služio da se podmire želje i potrebe turista tokom cele godine. Cene ovih usluga određene su od strane UO Lovačkog saveza Srbije, u skladu sa zakonom i lovačkim kalendarom za divljač u režimu zaštite. Tako se svi zainteresovani mogu oprobati u lovu na pernatu divljač poput: poljske jarebice, divlje guske, šumske šljuke, fazane, divlje patke, liske, golubove grivaše, prepelice, grlice, gugutke kao i na zečeve, srne, srndaće i divlje svinje. Ništa manje primamljiv je i lov na vrste koje su izvan režima zaštite kao što su: vukovi, divlje mačke, rakunopsi i lisice.

Svi koji su zainteresovani mogu dobiti precizne informacije o lovu i lovištima u Sokobanji, o potrebnim dozvolama, procedurama i pravilima, mogu se javiti Lovačkom udruženju „Soko“ jer je ono nadležno za upravu and čuvenim lovištem „Moravica“.

Podaci ovog udruženja su sledeći:

Lovačko udruženje „Soko”
18230 Sokobanja, ulica Nemanjina broj 8.
kontakt telefon: 018/ 830 – 226

Ribolov

Bovansko jezero, svojim bogatim i raznovrsnim fondom ribe, predstavlja čvrstu osnovu na kojoj se zasniva ribolovni turizam ovog kraja. Iako se ribolov već razvio na ovom području, kao deo turističke ponude još uvek nije dovoljno organizovan i uvršten u celovitu ponudu koju Sokobanja može da pruži turistima. Kako bi se to postiglo, potrebno je osmisliti adekvatne mere kojima bi se poboljšala organizacija i zaštita u smislu takve eksploatacije koja ne bi ugrozila kvalitet ribljeg fonda. Ribolovni turizam je potrebno organizovati tako da usluga bude kvalitetnija i profitabilnija a da bi se to postiglo potrebno je preduzeti korake ka: stalnom podmlađivanju fonda ribe kvalitetnijim vrstama ribe, organizovanju ribolovačkih punktova na obalama, očuvanju kvaliteta vode, uspostavljanju čuvarske službe i boljem marketingu. Ovaj vid turizma je potrebno koncipirati tako da bude atraktivan adekvatnim segmentima potražnje i dostupan turistima kao dopunska aktivnost za vreme njihovog boravka u Sokobanji.

Kao pre svega turističko mesto, Sokobanja ima obavezu da iskoristi prirodne potencijale koje poseduje a oni su makar što se tiče ribolova izuzetni. Ovim se ne misli samo na Bovansko jezero, koje omogućava jezerski ribolov već i na reke poput Moravice koje su bogate ribom i takođe pogodne za razvoj rečnog ribolova. U reci Moravici možemo naći bogatstvo fonda ribe, gde su stanište pronašle ribe poput: skobalja, krkuše, pločajca, rečne mrene, klena i potočne mrene. Osim ribljih vrsta kojima je ovo oduvek bilo prirodno stanište, ovde se mogu uloviti i ribe koje se pojavljuju s vremena na vreme i to u manjem broju, kao što su: klenić, balkanski vijun, gavčica i brkica. Posebnu pažnju zahteva i predstavlja adekvatan izazov za ribolovce, pecanje potočne pastrmke gde će vešti ribolovci proveriti svoje sportske veštine. Ipak, uzevši u obzir procentualnu zastupljenost, videćemo da jezerski ribolov itekako prednjači u odnosu na rečni, u ovom kraju. Pre svega ovde se misli na Bovansko jezero, jer je ono izuzetno po mnogim karakteristikama kao što su: bogatstvo ribljih vrsta, lakši ribolov od rečnog i odlični uslovi za egzistenciju i maksimalan rast postojećih vrsta zbog čega su i ulovi često maksimalne kilaže. Ovo jezero spada u izuzetno bogata ribom jezera tako da se u njemu mogu naći vrste poput: tolstolobika, deverike, grgeča, smuđa, amura, klena, beovice, linjaka, šarana, bodorke, soma, srebrnog karaša i drugih vrste jezerskih riba.

Kao jedan od načina da se oživi ova vrsta selektivnog turizma, sprovedena je u delo zamisao Udruženja sportskih ribolovaca, o organizovanju međunarodnog takmičenja u lovu na šarane. Već smo pomenuli da je ribolov na Bovanskom jezeru pravi užitak kako za iskusne tako i za ribolovce – početnike, jer su ulovi često maksoimalnih težina, tako da je moguće uloviti: smuđa od 10kg, amura od 20kg i soma od 60kg! Da bi se u potpunosti iskoristili prirodni potencijali ovog kraja, za razvoj ribolovnog turizma, potrebno je poštovati neke stavke i preduzeti neophodne mere i korake kao što su: stalno poribljavanje, pridržavanje odredbi Zakona o ribarstvu, rad na očuvanju kvaliteta jezerske vode, podmlađivanje fonda ribe, obogaćivanje fonda kvalitetnijim vrstama ribe, organizovanje ribočuvarske službe kao i manifestacija u smislu sportskih takmičenja koja bi ujedno bila i odličan marketinški korak kao propaganda ovog kraja i ove vrste turizma. Iako je ribolovni turizam kao posebna grana turizma još uvek u povoju ipak su potencijali ovog kraja u tom smislu prepoznati i priznati širom naše zemlje, što predstavlja odličnu osnovu za njegovo dalje unapređivanje i razvijanje.

Ribolovci iz Sokobanje su uvek otvoreni za saradnju sa svim zainteresovanima i pozivaju ih da zajedno ostvare svoje ulove iz snova na Bovanskom jezeru i reci Moravici.

Sve neophodne informacije koje su im potrebne a vezane su za ribolov u ovom kraju, o manifestacijama i sportskim takmičenjima, dozvolama i drugim detaljima, zainteresovani mogu dobiti od Udruženja sportskih ribolovaca „Moravica“, kome se mogu obratiti na sledećoj adresi:

Udruženje sportskih ribolovaca „Moravica“
18230, Sokobanja, ulica Svetog Save broj 21.
kontakt telefon: 064 – 2718 547
E-mail adresa: info@usr-moravica.com

Sijarinska Banja Spa | Banje Srbije

Based on the number of mineral springs and mineral water, Sijarinska Banja Spa; which was named after mistress Sija Irini, the sister of the wife of Emperor Justinian; holds a record in Europe. In this spa known even back in the ancient time; when 316 sources were discovered; there are 18 mineral water springs, for a hundred aches, different based on physical and chemical characteristics. A special attraction in Sijarinska Banja are geysers! One of them shoots 10 meters high, with a water temperature of 71 degrees Celsius. The only other place in the world where you can see something like this is Iceland, and the remains of the nearby Caricin Grad, Justinian The First only here. Slične banje u Srbiji:
 1. Sijarinska Banja

Gamzigradska banja spa | Banje Srbije

The Roman Emperor Galerije Valerije Maksimilijan; having discovered thermal water springs; built Romiliana with such fervor in the third century of the new era, one would think that he did it for the sake of his mother, but the facts suggest that he probably did it because of joint pain.

That is why it isn’t a surprise that the following sentence is often
recalled in Gamzigradska banja spa:

„We use nature’s gift, as did the emperor!“.

The miraculous water in Gamzigradska banja spa, the best doctors, the most modern equipment and great therapeutic powers cured and delighted many.
If you were to go into the mainland, above Bor and Majdanpek, only four kilometers from Gamzigradska banja spa you will see one of the Roman royal cities in Serbia – Felix Romuliana, and on the auriferous Pek River you will be able to participate in the cleaning of gold.

Of special value in these territories are: Derdapska Ravine, Rajkova Cave, nearby Negotin and Rajacke Pivnice breweries. Eight kinds of fish are fished here, and chamois, deer, wild boars, rabbits and wind ducks are hunted here.

Then, on parts of the clay-bottom river, larvae appear on the surface of the water, from which gentle, fluttering, colorful, winged insects are born in a few seconds, which, after a short drying period, fly onto the plants by the shore (they also land on boats and even on people) and begin their forcible shedding. They are the immature males which, only after shedding their skin, become able to mate and fertilize females.

The female larvae appear a little later, out of which sex-mature, winged units are born, and then comes the massive „bridal flight“ along with the mating of the insects, after which the males quickly die. The females still fly upriver for sometime, and then they land down onto the surface of the water and lay 6000-7000 miniscule eggs and die.

SPECIAL HOSPITAL FOR REHABILITATION „GAMZIGRAD“

Provision of medical services by European standards!

NATURE GAVE US TO USE: Nature endowed the Gamzigrad Spa, which lies at the height of 160 meters above the sea level, in the meandar valley of the lower course of the Crni Timok river, with several springs, some of them on the depth of even 303 meters, with thermomineral water. Surrounded by wooded hills, the Gamzigrad Spa is a quiet place for treatment, holiday, recreation, sport and fishing.

TREATMENT: Institute for Specialized Rehabilitation „Gamzigrad“ in the Gamzigrad Spa started to work on December 4,1978, with the reception of the first patients. The treatment in the Institute is carried out by means of use of the thermomineral water whose temperature is 42° C, the up-to-date devices used in the physical medicine and with the highly educational medical measure.

SPA IS WELL-KNOWN FOR AND, THEREFORE, RECOMMENDED IN THE CASES OF: Diseases of peripheral blood vessels – organic disorders of the arteries, functional disorder of the arteries, diseases of peripheral veins, lymphatic system diseases, vibrational illness, gynecological illnesses, sterility in women, articular and extra-articular forms of rheumatism, orthopedic illnesses and post-traumatic conditions, neurological illnesses, connective tissue diseases, anomalies in young age.

SPORTS AND RECREATION: Two indoor swimming pools with warm water, gym, table tennis room, new football and mini football pitches, handball, basketball and volleyball courts, tennis courts, billiards, sports fishing, chess room, TV room.

CURIOSITIES: On the spacious plateau, in the vicinity of Gamzigrad, surrounded by exciting mountains of eastern Serbia, there is Felix Romuliana, the royal palace of emperor Gai Valerie Galerie Maximilian, built in the 2nd and the 4th century. Archeological excavations of imperial palace Felix Romuliana are located 4 kilometers away from the Gamzigrad Spa.
Especially interesting are the Rajac beer houses, the unique cultural-historical monument to wine and vine, where 280 stone cellars have been used for more than two centuries for production and keeping of famous Rajac’s wines.

The electricity in the Gamzigrad Spa is still produced by the power plant built in 1908.

MUST-SEE IN ZAJECAR: National Museum, Radul Bey’s house, Turkish Water Mill – an ethno-restaurant, Forest Park Kraljevica – with sports contents and Olympic swimming pool, Riding club.

„WE USE WHAT NATURE GAVE US, JUST LIKE EMPEROR USED IT BEFORE US“

Slične banje u Srbiji:

 1. Gamzigradska Banja
 2. Novopazarska Banja Spa in Novi Pazar
 3. Banja Stari Slankamen Spa in Serbia

Bukovička Banja | Banje Srbije

Na sajtu Turističke organizacije Bukovičke Banje je tekst:

„Iz iskonskog spoja triju praelemenata vode, zemlje i kamena, u okrilju Bukulje i Venčaca, izrastao je Aranđelovac sa Bukovičkom Banjom kao naselje osobeno po belom mermeru, mineralnim vodama i glini, tom neodvojivom fenomenu čovekovog bitisanja od praistorije do danas.
Stoletne bukove šume, pitomi brežuljci i livade, plavi šljivici i vinogradi, okvir su za sliku modernog grada sa svim obeležjima savremenog urbanog življenja. Njegovi ljudi dočekaće vas toplo, otvorenog srca i poželećete da mu se iznova vratite. Očaraće vas netaknuta priroda koja ga okružuje i koja mu, sa svakim godišnjim dobom, daruje novo lice i neponovljivu lepotu.“

Dositej Obradović se u Bukovičkoj Banji oporavljao 1811-te, a Vuk Karadžić o njoj pisao 1829-te godine.

Analizu doktora Haušera neku godinu kasnije je dopunio dr Lindermajer i te iste 1836-te godine uputio u Banju prve pacijente.
Ipak, prvo ispitivanje mineralnog sastava Praviteljstvujušči hemičar gospodin Ilić je obavio 1847-me godine.

Njegov nalaz je bio da mineralna voda Bukovičke Banje sadrži:

 • hidrokarbonat,
 • ugljendioksid,
 • natrijum,
 • kalijum,
 • magnezijum,
 • hlor,
 • sulfat,
 • silicijumdioksid,
 • aluminijum oksid,
 • gvožđeoksid

i da se kako nema kalorija preporučuje u dijetalnoj ishrani i za nadoknađivanje minerala neophodnih organizmu.

Specijalna Bolnica Za Specijalizovani I Opštu Rehabilitaciju „Bukovička Banja“

Mermerno zdravlje u srcu Srbije!

„…Knjaz naredi da se podigne crkva po kojoj će Aranđelovac dobiti ime!“

U našem prvom kupatilu pod vedrim nebom voda je zagrevana usijanim đuladima, a izvor dobi ime Đulara.

Drugome dadosmo ime Talpara – grejao se drvenim talpama od kojih sagradismo kupatilo.

Kažu za nas da smo jedno od najvažnijih i najkompletnijih balneo-klimatsko-turističkih naselja Srbije.

Voda u Bukovičkoj banji je među najpoznatijim evropskim i svetskim alkalno-ugljeno kiselim, a u našem „Knjaz Milošu“ se nalazi optimalna količina selena.

Bukovička banja leči:

 • periferne vaskulopatije,
 • bolesti metabolizma,
 • hronične profesionalne bolesti i trovanja teškim metalima,
 • hronične neuralgije,
 • polineuropatije,
 • distrofičke promene,
 • gastrointestinalni trakt,
 • oboljenja hepatobilijarnog trakta,
 • respiratorni sistem,
 • povreda i oboljenja lokomotornog sistema.

Lečenje u Bukovičkoj banji:

Kupanjem u mineralnoj vodi, pijenjem mineralnih voda i hladne obloge od gline.

U rekreacionom bloku, pored standardnih hidroterapijskih procedura, postoje bazen sa đakuzijem i podvodnom masažom, solarijum, sauna, hidrokinetički tuševi, tuš-masaže sa promenljivim pritiskom i temperaturom, blatne kupke i fitnes kabinet.

U našoj Specijalnoj bolnici radi jedino odeljenje u našoj zemlji za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece obolele od insulinozavisnog oblika šećerne bolesti.

PRIRODNE VREDNOSTI:

Banja ima lepo uređen park na preko 20 hektara, sa cvetnim alejama i retkim rastinjem u delu francuskog parka, zatim trim stazu u delu parka šume.

Nadmorska visina Bukovičke banje je 256 metara.

Lekovita voda Bukovičke banje:

lekovita mineralna voda; više mineralnih izvora temperature od 12 do 28°C; glina i klima.

Više mineralnih izvora temperature od 12 do 28°C.

Hladni izvori spadaju u grupu alkalnih ugljeno-kiselih hipotermi.

Lekovita glina se koristi hladna.

Staro zdanje nam je najstariji objekat i simbol je Aranđelovca.
Počeo je da ga gradi knez Mihajlo Obrenović još 1865. godine, kao letnju rezidenciju i skupštinski dom.

Venčački  (Aranđelovački) mermer nije poznat samo u Srbiji.

Ovakav kakvim ga priroda stvara vekovima ugrađen je i u jedno krilo Bele kuće u Vašingtonu i u postament čuvene Statue slobode u Njujorškoj luci.

Bukovička banja je dobila ime  po selu Bukoviku u čijem ataru su otkriveni prvi izvori mineralne vode.

Ostale informacije o Bukovičkoj Banji:

Bukovička banja na sajtu Vrnjačke banje

Bukovička banja na sajtu Udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije

Sajt Bukovičke banje

No related posts.

Novopazarska Banja Spa in Novi Pazar | Banje Srbije

You will find the only center for treating dystrophic patients and those with muscle diseases only in Novopazarska Banja Spa.

Treatments here are in hot spring water of up to 52 degrees Celsius.

In Novi Pazar, the following recommendation is used as payment for treatment – meet the most valuable monuments that have become a part of the narrowed down selection of world cultural property, under the protection of UNESCO: Stari Ras with Sopocani Monastery, foundation of King Uros Petrova Church, Durdevi stupovi, Gradina in Ras.

Special Hospital For Treatment Of Progressive Muscle And Neuromuscular Diseases Novi Pazar

The waters from our Spa are known from the times of the Romans and the Turks.

Those who travelled to the east and west, who passed land and the sea, said:

We have never seen anywhere in the world such thermal spa.

One of them even made a chronogram:

This spa became paradise for those in love.

NATURE AND US: We are surrounded by the mountains of Golija and Rogozna, which are suitable for picnics and recreation. Our town, situated at the juction of the rivers Josanica and Raska; through which the important roads that connected Dubrovnik, Bosnia and south coast with Salonika and Constantinopole used to pass; was named Yeni Bazar – Novi Pazar by the Turks. Because of its size and significance, it was also called Seher, which was the epithet given to few towns in the Balkans.

NATURAL RESOURCES: the waters from our Spa are known from the times of the Romans and the Turks. Their chemical contents place them into the category of sulfuric mineral hypotherms. The temperature of our thermomineral waters; which are used for drinking and bathing; ranges between 12 and 52oC.

WE TREAT: neuromuscular diseases, rheumatic illnesses, sciatica, sports and other injuries, post-stroke conditions, skin and gynecological diseases.

NOVI PAZAR IS ALSO RECOGNIZED BY: the Town Fortress with the Watch Tower from the 15th century, built by the order of the founder of the town, Isa-Bey Isakovic, as well as by his gift – Hammam (Turkish bath). There are also Altun-alem Mosque from the 16th century, the work of famous architect Muslihudin Abdulganije, and Amir-aga’s Inn (tavern) from the 17th century.

YOU MUST FIND TIME TO VISIT:
St. Peter’s Church (Petrova Crkva) is the oldest Slav sacral monument in the Balkans.
Djurdevi stupovi, an endowment by Stefan Nemanja, from the 12th century Sopocani Monastery, an endowment of King Uros I, from the 13th century
Along with Djurdevi Stupovi, St. Peter’s Church and Ras, as a whole, UNESCO placed Sopocani Monastery on the World Cultural Heritage List in 1979.

Slične banje u Srbiji:

 1. Novopazarska Banja
 2. Banja Stari Slankamen Spa in Serbia