Smeštaj u Banji Kanjiža

Cene smeštaja u hotelima i privatnom smeštaju Banje Kanjiža. Cenovnik je podložan promenama po slobodnom nahođenju vlasnika hotela i privatnog smeštaja. Cenovnik hotela Lupus u Kanjiži: Cenovnik hotela Aquamarin: Hotel Aquamarin telefon: 024 873123 Hotel Abella telefon: 024 871027 Zavod za specijalnu medicinu i rehabilitaciju: Narodni park bb Telefon: 024 875163 Fax: 024 874810 Cenovnik banje Ukoliko se bavite uslugom pruzanja smestaja u Banji Kanjiža, kontaktirajte [...]