Spa of Kanjiza

The natural sanatorium in the North of Backa, the Spa of Kanjiza is situated at the brim of the small town of the same name dating from the 14th century, along the Tisa River, only 15 km away from the Serbian-Hungarian border; it is 40 km away from Subotica, 120 km from Novi Sad and [...]

Banja u Kanjizi

Prirodno lečilište na severu Bačke, Banja Kanjiža, nalazi se na obodu istoimene varoši, koja potiče iz XIV veka, uz reku Tisu, na samo 15 km od srpsko-mađarske granice; do Subotice 40, do Novog Sada 120, do Beograda 220 km. Lekovita voda pronađena je 1903. Prvu hemijsku analizu izvršio je dr Bela Lenđel 1910. [...]

Smeštaj u Banji Kanjiža

Cene smeštaja u hotelima i privatnom smeštaju Banje Kanjiža. Cenovnik je podložan promenama po slobodnom nahođenju vlasnika hotela i privatnog smeštaja. Cenovnik hotela Lupus u Kanjiži: Cenovnik hotela Aquamarin: Hotel Aquamarin telefon: 024 873123 Hotel Abella telefon: 024 871027 Zavod za specijalnu medicinu i rehabilitaciju: Narodni park bb Telefon: 024 875163 Fax: 024 874810 Cenovnik banje Ukoliko se bavite uslugom pruzanja smestaja u Banji Kanjiža, kontaktirajte [...]