Novopazarska Banja

Novopazarska Banja Srbija

Novopazarska Banja

Novopazarska Banja
Novopazarska Banja

Novopazarska Banja položaj i lokacija

Novopazarska Banja se nalazi u južnoj Srbiji na dva i po kilometra severoistočno od Novog Pazara – na 504 m nadmorske visine.

Novopazarska Banja lekoviti faktori lečenje

Banja ima više izvora vode koja je po hemijskom sastavu sumporovito kisela hiperterme (50o – 52o). U terapijske svrhe koristi se kupanjem. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja kako terenskih tako i kompletnih fizičko- hemijskih analiza, zaključuje se da ispitivana mineralna voda iz Novopazarske banje pripada kategoriji natrijum-hidrokarbonatnih sulfidnih hipertermi. Nosilac zdravstvene funkcije je Zavod koji raspolaže najsavremeni-jom opremom i brojnim stručnim kadrom, što ga svrstava među vodeće rehabilitacione centre u Srbiji. Program lečenja i reha-bilitacije pacijenata u Zavodu obuhvata kompleks balneo-fizio-medikamentnih procedura. Zgrada Zavoda i staro tursko kupa-tilo, sa restoranom i sobama za smeštaj , nalaze se u parku koji se prostire na oko 4.000 hektara.

Novopazarska Banja rekreacija i odmor

Osim lečilišne, banja ima i rekrea-tivnu i izletničku funkciju; s obzirom na dobro opremljene sportske terene i šumsko okruženje (smeštena je u podgorini planine Rogozne – 1514m) i na nadmorsku visinu, ima karakter i klimatskog lečilišta. Blizina Novog Pazara, sa okolinom bogatom kulturno-istorijskim spo-menicima iz mnogih epoha, čini boravak u banji nezaboravnim: veliki broj džamija starih nekoliko vekova, Petrova crkva (9. vek), manastiri – Đurđevi Stupovi (12. vek), Sopoćani (13. vek). Nedaleko od banje je i vrelo Raške, okolne šume bogate su raznovrsnom divljači, a reka ribom. U blizini su i izletišta Vrbnik i Rajčinovića banja (12 km), u podnožju ogranaka Golije.

Dobro dosli u Novi Pazar