Banja Stari Slankamen Spa in Serbia | Banje Srbije

Two of God’s sacrifices; whose legend was popular among soldiers originating from Anatolia; were found in Stari Slankamen (old salty rock) and a series of other clues suggest that ancient Romans had their thermal bathhouses here, where „Pannonia maestro“ winds blow from the Danube.

Despot Stefan Lazarevic conquered Stari Slankamen in 1404, which was witnessed by the old Orthodox Church from that time, which was built by despot Vuk Grgurevic, known among the people as Zmaj Ognjeni (fiery dragon).

Vuk Stefanovic-Karadzic mentioned Slankamen (salt stone) in his writings: „Maiden Margita took a walk on the Salty Stone…“

In the west part of Stari Slankamen, even in present day, water flows from Slanjaca Spring, which is 18 degrees warmer than the average annual temperature in this area.

Stari Slankamen is located in Southeast Srem, on the right shore of the Danube, on the east slopes of Fruska Gora, at 80 meters above sea level.

Archeologists were familiar with it from the prehistoric location Gradina, and in the time of the Celts and Romans, there existed a community called Acumincium.

Stari Slankamen spa is from the Turkish era. When the Turks left, Stari Slankamen faded.

It becomes significant again in the year 1906, and the modern development of the spa begins in 1964 with the construction of a new spa building and station.

Stari Slankamen Spa Treat:

 • central and peripheral nervous system diseases,
 • locomotor system diseases after injuries or surgeries,
 • rheumatic
 • and gynecological illnesses.

Treatment in Stari Slankamen Spa:

The treatment is provided in the Special hospital for neurological diseases and post-rheumatic conditions „Dr. Borivoje Gnjatic“, specialized for treatment of hemiplegia with mineral water, at the temperature of 18.4°C, of salt-iodine sodium type that is not for oral use!

WHAT IS MEDICINAL IN OUR WATER: sodium-chloride, iodine, magnesium, calcium, strotium and barium.

THERAPIES: hydro, kinesi, electro and working.

Slične banje u Srbiji:

 1. Banja Stari Slankamen
 2. Banja Rusanda Spa in Melenci Serbia
 3. Novopazarska Banja Spa in Novi Pazar

Banja Stari Slankamen | Banje Srbije

Stari Slankamen je najstarija banja u Vojvodini!

Dva žrtvenika Boga; čiji je kult bio popularan među vojnicima poreklom iz Male Azije; pronađeni u Starom Slankamenu i niz drugih tragova, ukazuju da su stari Rimljani; ovde gde sa Dunava duvaju „panonski maestrali“; imali svoje terme.

Despot Stefan Lazarević Stari Slankamen je dobio 1404-te godine, o čemu svedoči i stara pravoslavna crkva iz tog vremena, koju je podigao despot Vuk Grgurević, u narodu znan kao Zmaj Ognjeni.

I Vuk Stefanović-Karadžić je u svojim zapisima spominjao Slankamen: „Prošetala Margita devojka po Slanom kamenu…“

U zapadnom delu Starog Slankamena i danas iz izvora Slanjača izvire voda, čija toplota od 18 stepeni premašuje srednju godišnju temperaturu ovog kraja.

Gde se nalazi banja Stari Slankamen?

Stari Slankamen se nalazi u jugoistočnom Sremu, na desnoj obali Dunava, na istočnim padinama Fruške Gore, na nadmorskoj visini od 80 metara.

Arheolozima je poznat po preistorijskom lokalitetu Gradina, a u keltsko i rimsko doba postojalo je naselje koje se zvalo Acumincium.

Stari Slankamen lečilište je još od turskog doba. Odlaskom Turaka zamire i Stari Slankamen.

Na značaju dobija ponovo 1906. godine, a savremeni razvoj banje počinje 1964. godine izgradnjom nove banjske zgrade i stacionara.

Šta leči banja Stari Slankamen?

Banja Stari Slankamen leči :

 • oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema,
 • lokomotornog sistema posle povreda ili operacija,
 • reumatizam
 • i ginekološke bolesti.

Lečimo Vas kod nas, u Specijalnoj bolnici za neurološka oboljenja i postreumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“, specijalizovanoj i za lečenje hemiplegija mineralnom vodom, temperature 18,4°C, slano-jodnom natrijumskog tipa koja nije za oralnu upotrebu!

LEKOVITO U NAŠOJ VODI: natrijum-hlorid, jod, magnezijum, kalcijum, stroncijum i barijum.

TERAPIJE: hidro, kinezi, elektro i radne.

Okolina banje Stari Slankamen:

Sremski Karlovci, duhovni centar Srba i direktni naslednik Pećke patrijaršije, grad u kome zvona bruje kao u Firenci, gde se još uvek uči latinski jezik, gde ima još uvek neke gospodstvene društvene uglađenosti, gde se ljudi još uvek odmaraju pred kućama, gde vlada srdačnost i gostoprimstvo, grad Feniks kroz istoriju, kulturno sedište svih Srba u Ugarskoj u istoriju ulazi u ne samo kao predvorje gotovo dvadesetak Fruškogorskih manastira i crkava i središte Mitropolije, već i kao grad evropske istorije u kojem je nastalo određenje za termin «Okruglog stola», nastao u vreme potpisivanja «Karlovačkog mira».

Slične banje u Srbiji:

 1. Banja Stari Slankamen Spa in Serbia

Vrnjacka Banja Srbija

VRNJAČKA BANJA SRBIJA

Vrnjacka Banja je najvece i najpoznatije banjsko lecilište u Srbiji i tradicionalno vrlo privlacan turisticki centar za odmor i rekreaciju. Banja se nalazi u centralnoj Srbiji, oko 200 km južno od Beograda. Drumskom i železnickom saobracajnicom koja dolinom Zapadne Morave spaja magistralne puteve Balkana, Beograd – Sofija i Beograd – Atina, Vrnjacka Banja je veoma dobro povezana sa svim krajevima Srbije, a dobrim lokalnim putevima sa svojim šumsko – planinskim zaledem koje cini široko podrucije ocuvane prirodne sredine. U ovaj kompleks spadaju visoke planine Kopaonik (2017m), Željin (1785m), zatim Stolovi (1376m) i obližnji pitomi Goc (1216m).Klima je umereno kontinentalna. Uticaj obližnjih planina daje mikro klimi Vrnjacke Banje poseban karakter i cini je veoma prijatnom. Leta su umereno topla sa svežim jutrima i vecerima, a zime su snegovite i bez oštrih mrazeva. Srednja godišnja temperatura je 10,5°C, a srednja letnja 20°C.

Vrnjacka Banja ima veoma dugu lečilišnu tradiciju. Na Vrnjackom toplom mineralnom izvoru u vremenu od II do IV veka Rimljani su izgradili svoje lecilište i oporavilište AQUAE ORCINAE. O tome nam svedoce arheološki nalazi u užem jezgru rimske banje, odnosno bazen za kupanje, rimski izvor tople mineralne vode (Fons Romanus) i mnoštvo kovanog novca koji je iz kultnih motiva ostavljen u lekoviti izvor. Ovde su na lecenje i oporavak mahom dolazili legionari V legije Flaviana i VII legije Klaudiana, kao i romanizovana plemenska aristokratija starosedelaca. Šira oblast Vrnjacke Banje pretstavlja najbogatije i najzanimljivije turisticko podrucije Srbije. To je podrucije gde se na svakom koraku srednji vek susrece sa modernim tokovima.

Na severu je pitoma plodna oranica zapadnog Pomoravlja, a na jugu, preko 100 km duga klisura Ibra koji se hucno probija planinskim klancima prastare Dardanije, današnje Raške, gde je nastala srpska država. Tu su i visoke planine sa poznatim zimskim sportskim centrima, medu kojima se narocito istice Kopaonik. Najzad, ovo je regija sa najznacajnijim spomenicima srpske srednjevekovne kulture, posebno manastirima sa monumentalnim fresko slikarstvom od kojih je neke, kao svetsku kulturnu baštinu, zaštitio UNESKO.

Vrnjacka Banja raspolaže smeštajnim kapacitetima od preko 15.000 ležaja, od kojih se oko 4.500 nalazi u hotelima, pansionima i apartmanskim naseljima, 850 ležaja je u zdravstvenim centrima i oko 10.000 u domacoj radinosti. U Vrnjackoj Banji se nalaze hoteli visoke kategorije koji u svojim sadržajima imaju pokrivene bazene, kongresne dvorane i sportske objekte. Preduzece Fontana je najveca hotelska organizacija koja raspolace sa 1.500 ležaja i u cijem sastavu se nalaze i poznati hoteli „Fontana“, „Zvezda“, „Park“, „Sloboda“, „Beli Izvor“ na Gocu i nekoliko konfornih pansiona u samom sedištu Banje. Po kvalitetu usluga i iskorišcenosti kapaciteta hotel „Breza“ je bez premca, a za njom ne zaostaju „Partizanka“, „Slavija“, „ŽTP“, „Slatina“ itd. Okosnicu privrednog života Vrnjacke Banje nesumljivo cini turisticka delatnost, ali su se „zahvoljujuci“ njoj, uspešno razvile i neke druge privredne grane.

Koršćenje mineralnih izvora Vrnjacke Banje pocela je 1970. godine. Popularna voda u staklenim bocama pocela je veoma brzo da osvaja tržište i da pronosi slavu mesta iz kog potice. Mineralna voda „Vrnjci“ najbolje asocira na Vrnjacku Banju. Još nekoliko prestižnih firmi iz ovog mesta u poslednjih nekoliko godina izborilo se za slican status koji je godinama imala samo mineralna voda „Vrnjci“, a to je da izgovorom samog imena firme pomislite na blagodeti i lekovitost Vrnjacke Banje. Preko cele godine, posebno u mesecima letnje turisticke sezone, Vrnjacka Banja svojim posetiocima nudi izuzetno bogat, sadržajan i raznovrstan kulturno – zabavni program. Brojni sportsko – rekreativni objekti i tereni pružaju vrlo povoljne uslove za rekreaciju i pogodni su za pripreme vrhunskih sportskih ekipa.

Kako doći do Vrnjačke Banje?

Vrnjačka Banja (230 m nadmorske visine) se nalazi u centralnoj Srbiji, na 43o37′ severne geografske širine i 20o54′ istočne geografske dužine. U zaleđu Banje je ogromni šumsko-planinski kompleks Goč, kao deo kopaoničkog masiva sa očuvanom prirodnom sredinom i čini je vrlo prijatnom.

Klima Vrnjačke Banje je umereno kontinentalna, izmenjena lokalnim uslovima. Srednja godišnja temperatura je 10,6oC, a prosečna relativna vlažnost vazduha 73,7%.

Srednji vazdušni pritisak u letnjim mesecima je blizak godišnjem proseku – 990 milibara. Prosečna godišnja oblačnost iznosi 55%. Najveći broj dana u godini ima umerenu oblačnost.

Srednja visina padavina u dužem nizu godina iznosi 1038 mm. Zahvaljujući okolnim uzvišenjima Banja je zaklonjena od jakih vetrova. Oko 170 dana u godini je bez vetra.

Istorijat Vrnjačke Banje

Na osnovu pronađenog arheološkog materijala može se sa sigurnošcu tvrditi da su vrnjačke mineralne vode korišćene još u antičkom periodu. Prilikom kaptaže toplih izvora 1924 – 1925. godine, pronađeno je na ovom mestu oko 500 komada rimskih novčića, nekoliko iz vremena pre nove ere, a najveći broj iz perioda od II do IV veka.

Istorija korišcenja vrnjačkih minrealnih voda seže u duboku prošlost, u vreme kada su ove prostore naseljavali keltski Skordisci. Posle rimskog osvajanja Balkana, u poslednjim vekovima stare i nekoliko vekova nove ere, mineralne vode korišcene su za lečenje.

Interesovanje lekara za vrnjačke mineralne vode datira od sredine prošlog veka, ali se tek posle proglasa Osnovatelnog društva 1868. godine, stvaraju uslovi za organizovanje banje kao lecilišta.

1879-1881 dr. Ðura Gavrić je sačinjavao izveštaje o banjskoj sezoni i precizno opisivao i klasifikovao bolesti koje su lečene.

1884-1885 dr. Stanojlo Vukčević je insistirao da banjski reon bude proširen do Lipovačke reke, tako da je bilo obuhvaćeno i crkveno brdo.

Godine 1890. banja je dobila prvu apoteku LJ. Novakovića.

1914. godine bila je prva i najuređenija banja u Srbiji :

 • Dr . Dragutin Živadinovic podigao je moderan sanatorijum , gde se pored lečenja dobijala adekvatna ishrana .
 • Dr. Toma Milić sagradio je sanatorijum – Sveti Ðorde, danas Mirko Tomić.
 • Dr. Rista Gostuški posebno se bavio istraživanjem i primenom lekovitog bilja u farmakologiji. Cena prvog lekarskog pregleda iznosila je 50, a svakog narednog 25 dinara.

1935. godine radilo je 24 lekara. Niko od posetilaca nije mogao da pije toplu mineralnu vodu i koristi kupanja bez prethodnog lekarskog pregleda.

Indikacije i lečenje

 • šecerna bolest,
 • stanje posle prelezane žutice,
 • bolesti žučne kese i žučnih puteva,
 • obolenja pankreasa,
 • čir zeluca i dvanaestopalačnog creva,
 • neinfektivna oboljenja tankog i debelog creva,
 • obolenja organa za varenje,
 • stanje posle hiruškog odstranjivanja žučne kese,
 • stanje posle resekcije jednjaka, želuca i creva,
 • hronična ginekološka obolenja i sterilitet,
 • infekcije bubrežne karlice, mokraćne bešike i mokraćnih puteva,
 • kalkuloza mokraćnih puteva i funkcionalnih oboljenja

Banja Koviljača Srbija

BANJA KOVILJAČA SRBIJA

Banja Koviljača je jedna od retkih u Srbiji koja koristi gotovo sve svoje kapacitete i koju godišnje poseti oko 15.000 ljudi. Zaposleni u banji brinu o prevenciji i rehabilitaciji, pomažu deci i odraslima u lečenju postraumatskih stanja, neuroloških i reumatskih oboljenja. U Srbiji postoji tri stotine prirodnih izvora, 40 banja i 25 rehabilitacionih centara. Ipak, ne možemo da se pohvalimo da ih u potpunosti koristimo i da ulažemo u njih. Jedna od retkih banja, koju godišnje poseti oko 15 hiljada ljudi i koja koristi sve svoje kapacitete, je Banja Koviljača. Zaposleni u banji, brinu se o prevenciji i o rehabilitaciji. Pomažu bebama, deci, odraslima, u lečenju postraumatskih stanja, neuroloških i reumatskih oboljenja i mnogih drugih bolesti. „Maksimalna popunjenost je tokom cele godine. Dolaze pacijenti sa svih strana, i iz inostranstva i sa naših teritorija. Cene variraju od 2.350 dinara, do 6.500. To podrazumeva pregled lekara“, rekla je zamenik načelnika Specijalne bolnice Ljiljana Ercegović. Sunčica Mrkajić, čiji sin je zbog povrede mozga dugo bio u komi, kaže da je hvali osoblje koje radi u Banji: „Terapeuti su pravi profesionalci. Da nismo zadovoljni, ne bi bili ovde, a inače smo obišli sve banje u Srbiji, i ovde najčešće dolazimo“.Od kada je pre pet godina imao moždani udar, u Banju, dva puta godišnje dolazi i Branislav Blagojević iz Lazarevca. „Banja mi je mnogo pomogla. Vrlo sam zadovoljan sa uslugom, terapeutima, kelnerima, doktorima… svima!“, kaže Blagojević. Banja ima najsavremenuju dijagnostiku. Stalno se ulaže u usavršavanje stručnjaka. U terapiji i lečenju koriste sumporovitu vodu i peloid, odnosno lekovito blato. „Mi smo jedna mala fabrika, zato što se u toku letnjih meseci dnevno napravi oko 800 pakovanja peloida. Njihov pozitivan učinak kako na mišiće, zbono-skeletni sistem, na cirkulaciju je daleko poznat, i plus izaziva relaksaciju i opuštanje“, kaže specijalista fizikalne medicine Snežana Vasić. Kao odgovor na savremen način života, u istorijskom zdanju – kupatilu Kralja Petra, napravljen je velnes centar. Osobe koje koriste velnes program su pod nadzorom lekara. Pored Specijalne bolnice, koja ima 416 postelja, u Banji Koviljači radi i hotel „Podrinje“ sa 240 i odmaralište „Gučevo“ sa 216 postelja. U privatnom smeštaju, krevet po danu košta od 400 do 1.800 dinara.

Ribarska Banja Srbija

Ribarska Banja Srbija

Posle duge i hladne zime idealno mesto za uživanje u buđenju prirode svakako je Ribarska Banja, kraljevska banja na planinama šumovitog Jastrepca, nedaleko od Kruševca.

Ova oaza mira i čistog planinskog vazduha oduvek je bila utočište bolesnima i mesto za odmor i rekreaciju zdravima. Međutim, klimatski i ekološki faktor samo su prateći sadržaj prirodnog faktora, kao što su: lekovite termalne vode, bogate sumporom i pogodne za tretman ortopedskih i koštano-zglobnih oboljenja, posttraumatskih stanja, vaskularnih insulta. Za lekovitost vode u Ribarskoj Banji znalo se još od praistorije, čemu svedoče arheološka nalazišta, a aktivno je korišćena i u antičkim vremenima, srednjem veku i do danas.

Srpski vladari

Zagrlatu Župu, kraj oko Ribarske Banje, Srefan Nemanja je dobio na upravljanje za punoletstvo. Kneginja Milica je ovde sa dvorskim damama održavala lepotu i zdravlje, Turci su izgradili prelepo kupatilo-amam, dok su posle oslobođenja sve krunisane glave Srbije dolazile i uživale u Ribarskoj Banji. Najčešći gost bio je kralj Petar I Karađorđević, koji je ovde lečio reumu, ali i radio državničke poslove. Knez Miloš Obrenović 1834. godine poslao je vodu na naučnu analizu u Beč i tada je naučno potvrđena lekovitost ove vode, te je prošle godine proslavljen jubilej  – 175 godina naučno utemeljenog rada. Zbog svega toga ali i zbog celokupne ponude i doživljaja, kao i zbog brojnih nagrada i priznanja, Ribarsku Banju nazivaju – kraljevska.

Najbolji lek

Ribarska Banja danas je moderna banja, koja, kao lider zdravstvenog turizma, akcenat stavlja na prevenciju, kao najbolji lek. Svojim gostima, pored medicinske rehabilitacije i spa programa, nudi i bogat turistički sadržaj. Gosti Ribarske Banje mogu uživati u prelepim otvorenim bazenima sa termalnom lekovitom vodom, koji kroz zabavu blagotvorno deluju na zdravlje. Noćno kupanje na ovim bazenima, u termalnoj vodi i na svežem planinskom vazduhu nezaboravan je doživljaj u vrelim letnjim mesecima.

Bogata istorija Ribarska Banje

U okolini Ribarske Banje nalazi se veliki broj manastira, crkava i sakralnih objekata, rasutim u obližnjim Mojsinjskim planinama. Biseri su svakako manastir Sv. Romana i manastir Pokrova Presvete Bogorodice. Manastir Sv. Romana datira još iz IX veka i svedok je mnogih burnih događaja. U svojim nedrima krije srce grofa Rajevskog koji je hrabro poginuo boreći se na strani srpske braće i kasnije inspirisao Lava Tolstoja da stvori lik Vronskog u Ani Karenjinoj. Manastir Pokrova Presvete Bogorodice podignut je na mestu gde se Bogorodica ukazala i danas je mesto najvećeg hodočašća u Srbiji. Kroz Mojsinjske planine protiče Južna Morava, kojom posetioci splavare od Đunisa do Stalaća, u dužini od 30 km. Ovo splavarenje predstavlja jedinstven doživljaj, spoj adrenalinskih brzaka, mirnih meandara i istorijskih predavanja o mojsinjskim svetinjama, spoj fizičkog i duhovnog blagotvornog uticaja na organizam, idealna kombinacija koja dovodi do velnesa. Ljubitelji dobrog i zdravog zalogaja svoju meku mogu pronaći u etno-restoranu „Vodenica“ u Srndalju. Tu se pripremaju jela po receptima naših baka, dok se brašno melje na vodeničnom žrvlju. Čist jastrebački vazduh i bistra planinska reka relaksiraju u vrelim letnjim danima, poboljšavaju zdravlje i, svakako, apetit. Kučturno leto u Ribarskoj Banji nadaleko je čuven niz manifestacija, traje od maja do oktobra i okuplja više od 3.000 učesnika i 60.000 posetilaca svake godine. Tu se održavaju koncerti kulturno-umetničkih društava, pozorišne predstave, promocije knjiga, sportska takmičenja. Često dolaze i gosti iz inostranstva, tako da je ova manifestacija međunarodnog karaktera.

Velika dešavanja u Banji

Od velikih dešavanja izdvaja se noćni turnir u malom fudbalu, koji okuplja krem srpskog fudbala, više od 30 sadašnjih i bivših reprezentativaca, sa nagradnim fondom od preko 15.000 evra. Ljubitelji brdskog biciklizma mogu uživati u predivnim stazama oko banje, a najveći događaj ovog tipa je velika prolećna biciklistička trka u čast kralja Petra I Karađorđevića. Etno festival hrane, muzike i starih zanata ima za cilj da očuva srpsku tradiciju i prenese je budućim naraštajima. Svake godine okuplja više od 300 učesnika i više hiljada posetilaca. Ribarska Banja veliki je pokrovitelj umetnosti, a svake godine ovde se organizuje likovna kolonija, koja već 20 godina okuplja najbolje domaće slikare i vajare. Oni svake godine ostave Ribarskoj Banji po nekoliko dela, koja se čuvaju u umetničkoj galeriji i predstavljaju nacionalno blago Srbije. Na obroncima Jastrepca svakog februara više od 400 lovaca lovi vuka u čuvenoj jastrebačkoj hajci na vuka. O Ribarskoj Banji se može još mnogo toga reći. Ovde stručnost i profesionalnost ne nedostaje, tako da je postala nastavno-naučno baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mesto gde se budući lekari uče medicinskoj rehabilitaciji. Ne nedostaje ni istorije i tradicije, ni zabave, a za budućnost se kuju veliki planovi. Ubrzano se završava restauracija starog turskog kupatila koje će postati jedan od najmodernijih  spa-centra na više od 4.000 kvadratnih metara, sa svim sadržajima koji prevetnivno deluju na zdravlje, a u kombinaciji sa klimatskim i prirodnim faktorom biće jedinstven u ovom delu sveta.