Lov i ribolov u Sokobanji

Lov

Najstariji sokobanjski lovci tvrde da su lovišta na ovim prostorima bila prepuna divljači, da je bilo čak i medveda. Danas medveda nema, ali zato, zečeva, fazana, jarebica, prepelica, vukova, srna, divljih mačaka, šakala, šumskih šljuka i divljih svinja ima na pretek. Lov u Sokobanji je organizovan na visokom nivou, a sve u skladu sa zakonskim propisima. Tačno se zna koja se lovina lovi, kog dana i koliko primeraka je dozvoljeno ostreliti. Sokobanja je vrlo lepo iskoristila taj potencijal i razvila ovaj sport u granu turizma. Sokobanjskim lovištima upravljaju Lovačko udruženje „Soko“ i Javno preduzeće „Srbija šume“. Lovni turizam se odvija na 2 načina. Prvi je organizovanje raznih takmičenja, a drugi je takozvana „komercijalna lovišta“. Ona omogućavaju ulov bilo koje divljači u bilo koje doba godine, naravno uz novčanu nadoknadu. Ova mogućnost, u skladu sa propisanim zakonima i prema lovačkom kalendaru za divljač u režimu zaštite je strogo kontrolisana i unapred isplanirana da ne bi došlo do prekomernog izlova.
Ribolov
Osnovu ribolovnog turizma čini Bovansko jezero sa bogatim i raznovrsnim fondom ribe. Ovaj vid turizma je tek u začetku, ali sa velikim potencijalom. Osim jezera, tu je i reka Moravica u kojoj se mogu naći sledeće vrste riba: skobalj, pločajac, krkuša, klen, a u gornjem delu toka ima i pastrmke.
Kada je reč o ribolovu u Bovanskom jezeru ona predstavlja pravi raj za pecaroše. U Bovanskom jezeru se mogu naći sledeće vrste riba: klen, linjak, grgeč, amur, smuđ, šaran, som, tolstolobik, beovica, bodorka, deverika, srebrni karaš. Kada su kapitalni primerci u pitanju dosadašnji rekordi su: smuđ 10 kg, šaran 15 kg, amur 20 kg, som 60 kg. O uslovima pecanja, dozvolama, sportskim takmičenjima možete se informisati u udruženju sportskih ribolovaca „Moravica“.

Lovni i ribolovni turizam

Kao jedan od najisplativijih vidova selektivnog turizma ističe se i lovni turizam. Čvrstu osnovu on ima u stanišnim uslovima koji omogućavaju postojanje velikog broja životinjskih vrsta, pogodnih za lov. Da bi se dosegao još viši nivo u pružanju usluga, pored širokog raspoloživog fonda, ima mesta radu na unapređivanju ponude. Rad na ovom segmentu bi se ogledao u preduzimanju niza organizacionih i tehničkih mera kojima bi se postigla znatno veća profitabilnost ovog vida turizma. U tu svrhu potrebno je okrenuti se aktivnostima koje bi bile usmerene ka poboljšanju vrsta kao i broja lovne divljači, stalnom podmlađivanju nekih vrsta u cilju održanja razvojne osnove, zimskoj prehrani kao i zaštiti i unapređivanju stanišno-čuvarske službe.

Nekada je teritorija Sokobanje brojala znatno manje stanovnika, tako da su i područja koja su kao divlja i nenaseljena bila mnogo dostupnija egzistenciji raznih životinjskih vrsta zbog čega je i broj divljači bio znatno veći. Vremešni meštani i lovci iz ovih krajeva potvrđuju ovo i još dodaju da je bilo lako naići i na medvede.

Ipak, kroz istoriju, postojale su okolnosti koje su onemogućavale neke aktivnosti jer su i trenutne životne okolnosti mnogo uticale na način života pojedinca. Ako posmatramo razvoj lova u ovim krajevima, jasno se zaključuje da do kraja XIX veka meštanima lov nije bio dozvoljen zbog nnemogućnosti da se domognu oružja za vreme vladavine Turaka. U periodu pre uspostavljanja turske vlasti takođe je bilo teško baviti se ovom disciplinom zbog siromaštva i ratnih sukoba, dok je u srednjevekovnoj Srbiji to bila povlastica dostupna samo vlasteli. Kada je napokon nakon oslobođenja od Turaka, lokalno stanovništvo počelo da se bavi lovom, na metis u najviše bili zečevi kao najbrojnija vrsta kao i vukovi, kojih je tad abilo u velikom broju i koji su u ogromnim čoporima pričinjavali velike štete seljacima. Ta šteta se često ogledala i u potpunom uništenju čitavih stada ovaca ili svinjatako da je na kraju i država bila prinuđena da preduzme mere kojima bi izašla u pomoć seljacima. Organizovano je masovno trovanje vukova, koje je dalo odlične rezultate, gotovo ih uništivši, tako da su meštani mogli da odahnu narednih nekoliko decenija. Ipak, vreme je učinilo svoje i njihov broj se konstantno povećavao tako da ih u ovom kraju i sada ima i to je i razlog što je disciplina lova na vukove i dalje često upražnjavana.

U današnje vreme, u skladu sa zakonskim propisima, lov je postao jedna dobro organizovana disciplina koja je vremenom dobila i svoju marketinšku stranu. Ona se ogledas u takozvanom – lovnom turizmu, kao posebnoj grani turizma koja poslednjih godina privlači sve veći broj turista. Sokobanja je iskoristila prirodne potencijale oblasti i razvila ovu sportsku discipline na visokom nivou. Stoga danas, svi oni koji uživaju u lovu, imaju mogućnosti da krenu u lov na: zečeve, vukove, srne, šakale, divlje svinje, divlje mačke kao i na pernatu divljač tipa: fazana, jarebica, prepelica, šumske šljuke i drugih. Što se lova tiče ovde ima za nekoga sve a za svakoga po nešto od divljači koja im je najprimamljivija za lov, od sitne do krupne divljači a od skoro i jelenska divljač je dostupna. Lovni turizam se odvija kroz raznovrsne organizacije i takmičenja koja organoizuju Lovačko udruženje „Soko“ i Javno preduzeće „Srbija šume“ koji upravljaju lovištima u Sokobanji. Postoje i dodatne mogućnosti koje se ogledaju u postojanju posebnih komercijalnih lovišta, u kojima je moguće loviti u bilo kom periodu u godini, bilo koju od divljači u ponudi, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu. Kako oduvek postoje stroga pravila i principi kada i koja vrsta divljači se sme loviti, u svrhu održanja ravnoteže u fondu divljači koje naseljavaju lovišta, ovim je učinjen izuzetak, pre svega da bi se ppoboljšala turistička ponuda Sokobanje i da bi se izašlo u susret turistima. Stoga se organizovanje komercijalnih lovišta smatra „turističkim dodatkom“ koji bi služio da se podmire želje i potrebe turista tokom cele godine. Cene ovih usluga određene su od strane UO Lovačkog saveza Srbije, u skladu sa zakonom i lovačkim kalendarom za divljač u režimu zaštite. Tako se svi zainteresovani mogu oprobati u lovu na pernatu divljač poput: poljske jarebice, divlje guske, šumske šljuke, fazane, divlje patke, liske, golubove grivaše, prepelice, grlice, gugutke kao i na zečeve, srne, srndaće i divlje svinje. Ništa manje primamljiv je i lov na vrste koje su izvan režima zaštite kao što su: vukovi, divlje mačke, rakunopsi i lisice.

Svi koji su zainteresovani mogu dobiti precizne informacije o lovu i lovištima u Sokobanji, o potrebnim dozvolama, procedurama i pravilima, mogu se javiti Lovačkom udruženju „Soko“ jer je ono nadležno za upravu and čuvenim lovištem „Moravica“.

Podaci ovog udruženja su sledeći:

Lovačko udruženje „Soko”
18230 Sokobanja, ulica Nemanjina broj 8.
kontakt telefon: 018/ 830 – 226

Ribolov

Bovansko jezero, svojim bogatim i raznovrsnim fondom ribe, predstavlja čvrstu osnovu na kojoj se zasniva ribolovni turizam ovog kraja. Iako se ribolov već razvio na ovom području, kao deo turističke ponude još uvek nije dovoljno organizovan i uvršten u celovitu ponudu koju Sokobanja može da pruži turistima. Kako bi se to postiglo, potrebno je osmisliti adekvatne mere kojima bi se poboljšala organizacija i zaštita u smislu takve eksploatacije koja ne bi ugrozila kvalitet ribljeg fonda. Ribolovni turizam je potrebno organizovati tako da usluga bude kvalitetnija i profitabilnija a da bi se to postiglo potrebno je preduzeti korake ka: stalnom podmlađivanju fonda ribe kvalitetnijim vrstama ribe, organizovanju ribolovačkih punktova na obalama, očuvanju kvaliteta vode, uspostavljanju čuvarske službe i boljem marketingu. Ovaj vid turizma je potrebno koncipirati tako da bude atraktivan adekvatnim segmentima potražnje i dostupan turistima kao dopunska aktivnost za vreme njihovog boravka u Sokobanji.

Kao pre svega turističko mesto, Sokobanja ima obavezu da iskoristi prirodne potencijale koje poseduje a oni su makar što se tiče ribolova izuzetni. Ovim se ne misli samo na Bovansko jezero, koje omogućava jezerski ribolov već i na reke poput Moravice koje su bogate ribom i takođe pogodne za razvoj rečnog ribolova. U reci Moravici možemo naći bogatstvo fonda ribe, gde su stanište pronašle ribe poput: skobalja, krkuše, pločajca, rečne mrene, klena i potočne mrene. Osim ribljih vrsta kojima je ovo oduvek bilo prirodno stanište, ovde se mogu uloviti i ribe koje se pojavljuju s vremena na vreme i to u manjem broju, kao što su: klenić, balkanski vijun, gavčica i brkica. Posebnu pažnju zahteva i predstavlja adekvatan izazov za ribolovce, pecanje potočne pastrmke gde će vešti ribolovci proveriti svoje sportske veštine. Ipak, uzevši u obzir procentualnu zastupljenost, videćemo da jezerski ribolov itekako prednjači u odnosu na rečni, u ovom kraju. Pre svega ovde se misli na Bovansko jezero, jer je ono izuzetno po mnogim karakteristikama kao što su: bogatstvo ribljih vrsta, lakši ribolov od rečnog i odlični uslovi za egzistenciju i maksimalan rast postojećih vrsta zbog čega su i ulovi često maksimalne kilaže. Ovo jezero spada u izuzetno bogata ribom jezera tako da se u njemu mogu naći vrste poput: tolstolobika, deverike, grgeča, smuđa, amura, klena, beovice, linjaka, šarana, bodorke, soma, srebrnog karaša i drugih vrste jezerskih riba.

Kao jedan od načina da se oživi ova vrsta selektivnog turizma, sprovedena je u delo zamisao Udruženja sportskih ribolovaca, o organizovanju međunarodnog takmičenja u lovu na šarane. Već smo pomenuli da je ribolov na Bovanskom jezeru pravi užitak kako za iskusne tako i za ribolovce – početnike, jer su ulovi često maksoimalnih težina, tako da je moguće uloviti: smuđa od 10kg, amura od 20kg i soma od 60kg! Da bi se u potpunosti iskoristili prirodni potencijali ovog kraja, za razvoj ribolovnog turizma, potrebno je poštovati neke stavke i preduzeti neophodne mere i korake kao što su: stalno poribljavanje, pridržavanje odredbi Zakona o ribarstvu, rad na očuvanju kvaliteta jezerske vode, podmlađivanje fonda ribe, obogaćivanje fonda kvalitetnijim vrstama ribe, organizovanje ribočuvarske službe kao i manifestacija u smislu sportskih takmičenja koja bi ujedno bila i odličan marketinški korak kao propaganda ovog kraja i ove vrste turizma. Iako je ribolovni turizam kao posebna grana turizma još uvek u povoju ipak su potencijali ovog kraja u tom smislu prepoznati i priznati širom naše zemlje, što predstavlja odličnu osnovu za njegovo dalje unapređivanje i razvijanje.

Ribolovci iz Sokobanje su uvek otvoreni za saradnju sa svim zainteresovanima i pozivaju ih da zajedno ostvare svoje ulove iz snova na Bovanskom jezeru i reci Moravici.

Sve neophodne informacije koje su im potrebne a vezane su za ribolov u ovom kraju, o manifestacijama i sportskim takmičenjima, dozvolama i drugim detaljima, zainteresovani mogu dobiti od Udruženja sportskih ribolovaca „Moravica“, kome se mogu obratiti na sledećoj adresi:

Udruženje sportskih ribolovaca „Moravica“
18230, Sokobanja, ulica Svetog Save broj 21.
kontakt telefon: 064 – 2718 547
E-mail adresa: info@usr-moravica.com

Palanački Kiseljek Srbija

Palanački Kiseljak

 

 

Palanački Kiseljak položaj i lokacija

Banja Palanački kiseljak je smeštena u parku površine pet hektara u istočnom delu Smederevske Palanke na levoj obali reke Jasenice. . Od Beograda je udaljena 80 km. Do banje se stiže auto-putem i železnicom Beograd-Niš.

Palanački Kiseljak istorija

Izvore mineralne vode su koristili još stari Rimljani, a prvi opis banje dao je turski putopisac Evlija Čelebija, koji je 1719. godine opisuje kao “ozidanu banju sa lekovitom vodom”. Godine 1834. u Beču je potvrđena lekovitost mineralne vode Palanačkog Kiseljaka. Gostima su na raspolaganju i specijalizovani programi “balneotretman”, “rekreaciona kura” i “kura mršavljenja”. Nastavi sa čitanjem Palanački Kiseljek Srbija

Pribojska Banja Srbija

Pribojska Banja

 

Pribojska Banja
Pribojska Banja

 

Pribojska Banja položaj i lokacija

Pribojska Banja se nalazi u zapadnoj Srbiji na oko 5 kilometara od Priboja. Pribojska Banja se nalazi na 530 metara nadmorske visine i spada u kategoriji vazdušnih banja. Klima je subplaninska! Do banje se stize: magistralnim putem Beograd-Podgorica i zeleznicom Beograd – Bar. Blizina Zlatibora, Zlatara, Jabuke kao i manastira Mileševa omogucuje jednodnevne izlete, a Potpećko, Radojinsko jezero, kao i reke Lim i Uvac nude mogućnost pasioniranim ribolovcima da provode slobodno vreme baveci se ribolovom. Najpoznatiji spomenik ovog kraja je manastir Mileševa iz XIV veka.

Pribojska Banja indikacije

* Hronično zapaljenje zglobova i mišića reumatičnog porekla
* Neuralgije
* Zapaljenja perifernih nerava
* Polineurite
* Ginekološke bolesti
* Posledice ozleda kostiju i mišića
* Rekovalescentna stanja
* Kožna oboljenja – ubrzava zarastenje rana
* Opadanje krasta i zarastanje promena na koži nastalih kao promena i oslabljene periferne cirkulacije
* Funkcionalna oboljenja digestivnog trakta i hepatobilijarnog sistema (nadimanje, otežano varenje)
* Stanja posle hirurških intervencija na ovim sistemima
* Smanjena pH vrednost i niska mineralizacija su preporuka kod svih mikrokalkuloznih stanja urinarnog i bilijarnog trakta Nastavi sa čitanjem Pribojska Banja Srbija

Vranjska Banja Srbija

Vranjska Banja

 

Vranjska Banja
Vranjska Banja

 

Vranjska Banja položaj i lokacija

Vranjska Banja se nalazi na jugu Srbije, dvanaest kilometara jugoistočno od Vranja na nadmorskoj visini od 400 metara.

Vranjska Banja istorija

Pominje se jos u povelji kralja Stefana Dušana iz XIV veka. Iznad crkve Svetog Ilije na desnoj strani reke Banjštice , nalaze se tragovi srednjevekovnog grada Izoma. Za vreme turske vladavine dolazi do stagnacije u kulturnom i privrednom razvoju i iseljavanja stanovništva. Turci su Banju nazivali Ilidžom i koristili njene termalne izvore.
Nakon oslobođenja od Turaka dolazi do razvoja banje koja u tom periodu i dobija naziv Vranjska Banja, po varošici u čijoj se blizini nalazi. Od tada kreće njen uspon, prekidan ratovima ali i lošom politikom lokalne vlasti koja je u pojedinim periodima, nanosila više štete nego neki ratovi. Vranjska Banja je sigurno najpoznatija po svojoj vodi. To je najtoplija banja u Evropi sa temperaturom od 96°C, dok na pojedinim mestima voda izbija u vidu pregrejane pare temperature čak 111°C. Danas Vranjska Banja predstavlja svojevrsnu ekološku oazu sa velikim potencijalom za balneološki turizam i atraktivnu destinaciju za lečenje posttraumatskih stanja i niza oboljenja, za pripremu sportista ili jednostavno prijatan kutak za odmor i rekreaciju. “Specijalna bolnica za rehabilitaciju” je specijalizovana medicinska ustanova koja čini stub razvoja celog mesta i poseduje mogućnosti i kapacitete vredne respekta poznatih lečilišta u svetu. Nastavi sa čitanjem Vranjska Banja Srbija

Ovčar Banja Srbija

Ovčar Banja

 

Ovčar Banja
Ovčar Banja

 

Ovčar Banja položaj i lokacija

Ovčar Banja se nalazi u centralnoj Srbiji u središtu Ovčarsko-Kablarske klisure, kroz koju protiče reka Zapadna Morava. Smeštena je na nadmorskoj visini od 279 m i okružena je šumovitim planinama Ovčarom i Kablarom. Klima je umereno-kontinentalna. Ovčar Banja je udaljena 18 km od Čačka i 160 km od Beograda. Do Ovčar Banje se može doći magistralnim putem Beograd-Čačak-Požega i železnicom (Beograd – Bar).

Ovčar Banja kulturno istorijski spomenici i nasledje

Ovčarsko-Kablarska klisura je zaštićena zakonom kao predeo izuzetnih odlika i kao prirodno dobro prve kategorije. Predstavlja predeo izvanredne pejsažne raznolikosti, lepote i atraktivnosti. Ovčarsko-Kablarska klisura je značajna kulturno-istorijska celina sa srednjovekovnim manastirima, područje raznovrsne flore i faune i osobeni spomenik geo-nasleđa, odnosno značajan primer međudejstva geoloških, geomorfoloških i hidroloških procesa. Na šumovitim planinama Ovčar i Kablar postoje oboležene staze za planinarenje i alpinizam. Na veštačkom jezeru “Međuvršje” na Zapadnoj Moravi postoji “staza za sportski ribolov”, duga 800 m, a kupališna sezona traje od maja do septembra. U Ovčar Banji se tokom leta organizuju kulturne i sportske manifestacije, od kojih je najpoznatija “Plivački mataron Ovčarsko-kablarska klisura”. Nastavi sa čitanjem Ovčar Banja Srbija